DATABEHANDLING

TA-ELTEKNIK ØST
tillid,
service og bæredygtige løsninger


Data i TA-Elteknik Øst

I TA-Elteknik Øst opbevarer og behandler vi data relateret til personer og virksomheder.

Data er opdelt i kontaktdata og andre data.

Hvilke kontaktdata opbevarer vi i TA-Elteknik Øst?

Vi opbevarer en eller flere af disse oplysninger om personer og virksomheder:

navn, titel, post-adresse, telefonnummer, mail-adresse, cvr-nummer.

Ikke andet!

Hvilke andre data opbevarer vi i TA-Elteknik Øst?

For personer og virksomheder, hvor der er en tættere relation til TA-Elteknik Øst opbevares - udover kontaktdata - andre data, fx tilbud, aftaler, ordrebekræftigelser, kontrakter, fakturaer, billeder og rapporter.

Hvordan behandler vi data i TA-Elteknik Øst?

Data kan kun ses og behandles af personer i TA-Elteknik Øst. Data videregives ikke til trediepart.

Hvad kan du eller din virksomhed bede TA-Elteknik Øst oplyse om data?

Du kan som person eller som repræsentant for en virksomhed bede TA-Elteknik Øst oplyse præcis, hvilke data vi opbevarer relateret til din person eller virksomhed.

Kan jeg bede om, at mine eller virksomhedens data slettes hos TA-Elteknik Øst?

Ja - du kan til enhver tid bede om hel eller delvis sletning af data relateret til dig/jer hos TA-Elteknik Øst. Data (fx fakturaer), som i henhold til gældende lov skal opbevares af TA-Elteknik Øst, kan du dog ikke få slettet.

Hvordan får jeg oplyst, hvilke data TA-Elteknik Øst har og hvordan beder jeg om, at TA-Elteknik Øst sletter eller ajourfører data?

Sådan kontakter du os: benyt venligst skriftlig kontakt.

Du bedes undgå telefonisk henvendelse vedrørende data.