TIL LANDBRUG

TA-ELTEKNIK ØST
tillid,  service og bæredygtige løsninger

El, varme og ventilation til Landbrug

El-arbejde i landbruget handler også om at energioptimere

Landbruget er i dag endnu mere afhængig af elektricitet end nogensinde. Staldene styres af elektroniske installationer og de fleste maskiner i stalden kører på strøm. Det gælder både foderanlæg, malkeanlæg, ventilation og udmugning.

Oftest kan der spares mange penge på el-regningen i landbruget, ved at energioptimere el-installationerne, så f.eks. restvarmen fra mælkekølingsanlægget anvendes til opvarmning af det brugsvand, der er installeret i malkerummet. På samme måde kan restvarmen fra ventilationsanlægget anvendes til opvarmning andre steder på gården.

Oftest er der også store besparelser at hente, ved at gå over til moderne LED-belysning, frem for ældre, mere strømslugende typer. Også mange ældre elektriske motorer og andre el-installationer kan med fordel udskiftes og hurtigt tjene sig hjem i form af besparelser på el-forbruget.

Uanset om du ønsker at spare på gårdens strømforbrug eller har brug for at få installeret eller udskiftet eksisterende el-installationer og inventar, kan TA-Elteknik Øst hjælpe. Vi har stor erfaring med netop landbrugsinstallationer og kan derfor også hurtigt fejlfinde og reparere jeres installationer.

Varmeløsninger til landbruget

I landbruget er der oftest mulighed for at skabe en mere grøn varmeløsning, enten i form af halm- eller træpillefyr eller ved at anvende vedvarende energityper som f.eks. jordvarme. Det er en investering, der hurtigt kan tjene sig hjem gennem en stor, kontant besparelse på varmebudgettet.

Oftest vil det også være muligt at opnå et tilskud til opvarmningen fra den restvarme, der produceres af de køle- og ventilationsanlæg, der er opstillet på gården. Således kan restvarmen fra mælkekøleanlægget bruges til at opvarme brugsvandet i malkerummet eller boligen.

Læs mere.

Ventilation til landbruget

I landbruget spiller effektiv ventilation en vigtig rolle hos såvel husdyrbrug som ved korrekt opbevaring af afgrøder.

En svinestald uden korrekt ventilation og temperaturregulering giver hurtig årsag til unødige sygdomstilfælde i besætningen. Samtidig kan et kornlager uden mulighed for at tørre eller lufte kornet, nemt ende med at forringe holdbarheden af den afgrøde, der opbevares.

Læs mere.