VENTILATION

TA-ELTEKNIK ØST
tillid,  service og bæredygtige løsninger

Ventilation til alle formål

Uanset om du har brug for en ventilationsløsning til jeres værksted, produktion, landbrug eller butik, kan TA-Elteknik Øst levere en energioptimeret og effektiv løsning. Vi har stor erfaring med opsætning af ventilation inden for mange forskellige brancher og har særlige løsninger til bl.a. landbrug, automekanikere og autolakerere.

God og effektiv ventilation skaber grundlaget for et godt og sundt indeklima. Det gælder, uanset om der er tale om proces- eller komfortventilation. Med procesudsugning kan giftige dampe og gasser effektivt fjernes fra arbejdsområdet og komfortventilationen sørger for, at mennesker, fødevarer og husdyr har et behageligt miljø at opholde sig i.

Ventilationsløsninger til erhverv, landbrug og butik

Hos TA-Elteknik Øst har vi også en række specialiserede ventilationsløsninger til f.eks. autoværksteder, autolakere og smedeværksteder, som sørger for et godt og sundt indeklima. Vi leverer også ventilations- og køleløsninger til landbruget og til butikker, som sikrer, at husdyr og fødevarer altid har de bedste forhold. Endvidere kan vi levere malke- og mælkeopbevaringsløsninger til landbruget.

Der hvor det er teknisk muligt og ønskes af kunderne, kan vi energioptimere ventilations- og køleløsningerne, så f.eks. restvarmen fra køleanlægget genbruges til opvarmningsformål. Det kan være i form af både rumopvarmning eller til opvarmning af forbrugsvand. Det giver jer en øjeblikkelig besparelse på energiforbruget, der kan mærkes direkte på bundlinjen.

Ventilation og køleteknik til butikker

Skal madvarer som frugt og kød opbevares korrekt, skal temperaturen holdes på et konstant lavt niveau. Samtidig skal butikken have et godt ventilationsanlæg, der gør det behageligt for både kunder og medarbejdere at opholde sig i den.

TA-Elteknik Øst kan levere energioptimerede køle- og ventilationsløsninger, der effektivt udnytter restvarmen til enten opvarmning af butikken eller brugsvandet til rengøringen. Det sparer både penge på varmeregningen og sikrer jer, at I undgår at smide for mange frugter, grønsager og kødvarer ud.

Ventilation til nybyggeri

TA-Elteknik Øst kan også stå for ventilationsarbejdet i nybyggeri. Vi kan levere effektive løsninger til både enfamiliehuse, etagebyggeri, kontorer og industri. Vi kan levere både til private, institutioner, boligforeninger og firmaer.

Arbejdet planlægges i samarbejde med bygherren eller den ansvarlige entreprenør eller håndværker på byggeprojektet, så installationen af ventilationen kan indpasses mest optimalt i byggeprojektet. Derved undgås der ventetid, så det bliver nemmere at overholde byggeprojektets tidsplan.

Energioptimerede ventilationsløsninger

Hos TA-Elteknik Øst er miljøet i fokus. Derfor er alle de ventilationsløsninger vi leverer både energivenlige og – hvor det er muligt – energioptimerede. Derved udnyttes ressourcerne bedst muligt og vores kunder opnår en kontant besparelse på deres energiforbrug, samtidig med at de får et bedre indeklima.

Vedligehold af ventilationsløsninger

Med en fast vedligeholdelsesaftale på jeres ventilationsløsning, er I bedre sikret mod pludselige, uventede og altid ubelejlige nedbrud, der kan ende med at resultere i dyre ekstraudgifter. F.eks. fordi I må standse arbejdet eller kassere fødevarer eller de råvarer, I opbevarer.

Vi kan indgå vedligeholdelsesaftaler på både de ventilationsanlæg, vi selv har sat op og anlæg, der er opsat af andre. Efter aftalens indgåelse kommer vi på regelmæssige besøg, hvor vi gennemgår og servicerer anlægget, samt udskifter nødvendige dele, så I undgår nedbrud.

Ved akutte nedbrud kan I også sikre jer hurtig udrykning, ved at indgå en separat aftale om dette.

Alt i ventilation

Ingen ventilationsopgave er for lille og ingen er for stor. Så uanset om du ønsker en varmepumpe opsat i privaten, har brug for ventilation og køling i din butik, produktion eller bedrift, eller der skal opsættes komplette ventilationsanlæg i et nybyggeri, kan TA-Elteknik Øst hjælpe.

Kontakt os i dag. Så kan vi aftale nærmere om, hvornår vi skal komme ud og se på jeres ventilationsløsning.